Therapievormen

Er zijn meerdere therapievormen mogelijk, afhankelijk van uw vraag, aandoening of klacht. Ook andere hier niet met name genoemde behandelingen kunnen worden toegepast. Het gaat er altijd om uw individuele klacht zo optimaal mogelijk te behandelen.

Voeding en/of voedingssupplementen

De voeding van onze tijd heeft niet altijd meer dezelfde kwaliteit als bijvoorbeeld 100 jaar geleden. Toch is ons lichaam niet veranderd en heeft het wel dezelfde behoefte aan bepaalde voedingsstoffen. Sterker nog, wij zijn directe afstammelingen van de Homo Sapiens (200.000 jaar geleden). Onze genen zijn nauwelijks veranderd maar ons huidige voedselpatroon wijkt wel  sterk af van dat van onze voorvaders en van wat we fysiek eigenlijk nodig hebben om alle lichaamsprocessen goed te laten verlopen en gezond oud te worden. Het gevolg kan zijn dat we allerlei ziektes krijgen, die onder de de-generatieve ziekten vallen (= van onze genen af).  Van belang is dan ook om te re-genereren, dat wil zeggen terug te gaan naar onze genen en onze voeding aan te passen aan wat ons lichaam echt nodig heeft (oervoeding of paleodieet genoemd).

Tijdens het eerste consult gaan we in het algemeen na wat u eet en wat u eventueel verder nodig heeft. Dit kan ook in de vorm van voedingssupplementen zijn. Soms krijgt u ook de vraag om gedurende een week een lijst in te vullen van alles wat u eet en drinkt.

Daarnaast komt ook uw leefstijl ter sprake. Op tijd ontspannen en bewegen zijn essentieel voor een goede blijvende gezondheid.

Darmtherapie

Onze gezondheid huist in de darm, wordt wel gezegd. Inderdaad, behalve dat de darmen zorgen voor de vertering en opname van voedingsstoffen in het lichaam, is de darm en met name de darmflora voor een zeer groot deel verantwoordelijk voor onze weerstand. Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat zeer veel chronische klachten veroorzaakt worden doordat de darmen en/of de slijmvliezen niet optimaal functioneren. Zo hebben o.a. eczeem,  allergieën en voedselintoleranties vrijwel altijd als achtergrond een niet goed functionerend barrièresysteem (= slijmvliezen) tegen ziektekiemen of stoffen die door het lichaam niet goed worden verdragen. Meestal kunnen deze slijmvliezen via darmtherapie worden hersteld, waarna de klachten sterk verminderen en in bepaalde gevallen ook helemaal verdwijnen.

Bij sommige klachten kan eventueel extra ontlastingsonderzoek  plaatsvinden om vast te stellen waar en in welke mate er een verstoring is in de darmen. Dit is vrijwel altijd het geval bij coeliakie, ziekte van Crohn en dergelijke aandoeningen. U krijgt dan testmateriaal mee naar huis en zorgt zelf voor de verzending. Met behulp van de analyse van het materiaal kan de therapie zeer gericht worden ingezet. Let op: ontlastingsonderzoek wordt meestal niet vergoed door de ziektekostenverzekeraar.

Medische aromatherapie

Essentiële oliën kent u misschien uit een geurlampje of geursteen. Er is echter veel meer dat de etherische oliën voor u kunnen doen. Vele problemen kunnen namelijk worden opgelost met behulp van essentiële oliën, die o.a. een grote antibiotische en antischimmel-kracht hebben.

Fytotherapie

Het woord fytotherapie of kruidengeneeskunde staat voor behandelingen met plantaardige middelen. Hierin worden actieve ingrediënten van planten in ruwe of bewerkte staat gebruikt om bepaalde klachten en aandoeningen te verhelpen en het herstel van de balans en daarmee de genezing van het lichaam te ondersteunen.

Fytotherapie is gebaseerd op eeuwenoude kennis, die van generatie op generatie is doorgegeven. Vanuit deze kennis zijn veel (enkelvoudige) geneesmiddelen ontwikkeld, zoals bijvoorbeeld digoxine. Tegenwoordig wordt ook veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de rol die kruiden en kruidengeneesmiddelen kunnen spelen bij de behandeling van ziekten en blijkt dat van oudsher bestaande “claims” worden ondersteund door wetenschappelijke bewijs.

Fytotherapie wordt vaak gecombineerd met voedingsadviezen.