Darmtherapie

Onze gezondheid huist in de darm, wordt wel gezegd. Inderdaad, behalve dat de darmen zorgen voor de vertering en opname van voedingsstoffen in het lichaam, is de darm en met name de darmflora voor een zeer groot deel verantwoordelijk voor onze weerstand. Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat zeer veel chronische klachten veroorzaakt worden doordat de darmen en/of de slijmvliezen niet optimaal functioneren. Zo hebben o.a. eczeem,  allergieën en voedselintoleranties vrijwel altijd als achtergrond een niet goed functionerend barrièresysteem (= slijmvliezen) tegen ziektekiemen of stoffen die door het lichaam niet goed worden verdragen. Meestal kunnen deze slijmvliezen via darmtherapie worden hersteld, waarna de klachten sterk verminderen en in bepaalde gevallen ook helemaal verdwijnen.

Bij sommige klachten kan eventueel extra ontlastingsonderzoek  plaatsvinden om vast te stellen waar en in welke mate er een verstoring is in de darmen. Dit is vrijwel altijd het geval bij coeliakie, ziekte van Crohn en dergelijke aandoeningen. U krijgt dan testmateriaal mee naar huis en zorgt zelf voor de verzending. Met behulp van de analyse van het materiaal kan de therapie zeer gericht worden ingezet. Let op: ontlastingsonderzoek wordt meestal niet vergoed door de ziektekostenverzekeraar.