Voeding en/of voedingssupplementen

De voeding van onze tijd heeft niet altijd meer dezelfde kwaliteit als bijvoorbeeld 100 jaar geleden. Toch is ons lichaam niet veranderd en heeft het wel dezelfde behoefte aan bepaalde voedingsstoffen. Sterker nog, wij zijn directe afstammelingen van de Homo Sapiens (200.000 jaar geleden). Onze genen zijn nauwelijks veranderd maar ons huidige voedselpatroon wijkt wel  sterk af van dat van onze voorvaders en van wat we fysiek eigenlijk nodig hebben om alle lichaamsprocessen goed te laten verlopen en gezond oud te worden. Het gevolg kan zijn dat we allerlei ziektes krijgen, die welvaartsziekten worden genoemd en onder de de-generatieve ziekten vallen (= van onze genen af).  Van belang is dan ook om te re-genereren, dat wil zeggen terug te gaan naar onze genen en onze voeding aan te passen aan wat ons lichaam echt nodig heeft (oervoeding of paleodieet genoemd).

Tijdens het eerste consult gaan we in het algemeen na wat u eet en wat u eventueel verder nodig heeft. Dit kan ook in de vorm van voedingssupplementen zijn. Soms krijgt u ook de vraag om gedurende een week een lijst in te vullen van alles wat u eet en drinkt.

Daarnaast komt ook uw leefstijl ter sprake. Op tijd ontspannen en bewegen zijn essentieel voor een goede blijvende gezondheid.

voeding compleet 2 Elga-van-Wenum