Werkwijze

Tijdens het eerste consult voeren we een uitgebreid intake gesprek, waarbij u over uw Elga-van_wenum Werkwijzeklachten vertelt en wij samen proberen na te gaan hoe deze zijn ontstaan. Hierbij komt uw medische, psychische, emotionele en soms ook persoonlijke geschiedenis aan bod evenals de familiegeschiedenis, medicijngebruik, klachtenpatroon, voedingsgewoonten en leefstijl.

Daarnaast vraag ik vaak om bij het eerste bezoek een klein beetje ochtendurine in een potje mee te brengen. Ook kan tijdens het gesprek blijken dat aanvullende testen nodig zijn, bijvoorbeeld onderzoek van ontlasting of bloed.

In een vervolgafspraak, meestal een week of twee weken later, spreek ik de behandeling met u door. Vervolgens gaat u daarmee aan de slag. Afhankelijk van het verloop maken we een nieuwe afspraak. Van te voren is niet altijd precies aan te geven hoeveel consulten u nodig heeft. Dit is namelijk heel individueel en afhankelijk van de klachten.

Gedurende de behandeling kunt u bij vragen altijd contact opnemen per email.

Wanneer u klachten heeft over de behandeling wordt u verzocht deze eerst in de praktijk bespreekbaar te maken. Mochten wij er samen echter niet uitkomen, dan kunt u zich richten tot de Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijzen (http://www.kab-klachten.nl/)